pickup icon

Smash Heart & Two Stilettos

Smash Heart & Two Stilettos

$34.95
Chocolate Heart mixed with both White and Chocolate Stiletto